Shadow existence

Videoinstallation, 22:44 min

I flera månader var mitt enda sällskap ljuset som vandrade över de vita väggarna. Emellanåt kunde jag från sängen skönja solkatterna från de passerande fordonen utanför.

Videoinstallation i mörkt rum som med ljusets subtila variationer förändras från en stillbild på en vägg till en kaskad av ljus på ett kontemplativt sätt. Verket kommer till liv av små små skiftningar. Ljusspelet tar upp hela rummet till slut. Det är ett verk man tar med sig hem, plötsligt tittar jag aktivt på ljusspelet på väggen.